Бригінець Валентин Петрович, доцент, канд. фіз.-мат. наук

      Працює на кафедрі фізики КПІ з 1965 р.

      Читає лекції та проводить усі види занять із курсу загальної фізики на факультеті інформаційної та обчислювальної техніки, в інституті прикладного системного аналізу, на факультеті електроніки

      Автор приблизно 25 наукових та науково-методичних статей, 3 навчальних посібників, приблизно 10 найменувань методичних указівок