Кафедра загальної та теоретичної фізики

Входить до складу фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ"

Завідуючий кафедрою - академік НАН України Локтєв Вадим Михайлович

На кафедрі працюють 5 професорів, 13 доцентів, 4 старших викладача, 5 асистентів

      Кафедра заснована у 1981 році, а її першим завідувачем був професор Володимир Дмитрович Тронько - знаний спеціаліст у галузі магніто-оптики та її застосувань для вимірювання сигналів різної природи. Він керував кафедрою до 1998 року, в якому кафедру очолив завідувач відділу нелінійної фізики конденсованих систем Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України, член-кореспондент НАН України Вадим Михайлович Локтєв - відомий у світі теоретик в галузі теорії твердого тіла, оптики, магнетизму, фізики низьких температур, зокрема макроскопічних квантових явищ та кріокристалів.

      На кафедрі працюють і викладають такі видатні фахівці, як професор Валентин Петрович Олійник - спеціаліст в галузі квантової електродинаміки та спеціальної теорії відносності; професор Андрій Олександрович Снарський - автор численних праць у галузі теорії фізичних властивостей неоднорідних, включаючи фрактальні, середовищ, один з тих, хто створив модель, що носить його ім'я, для опису тепло- та електропереносу у просторово-неоднорідних системах, які широко використовуються у техніці та приладобудуванні; професор Богдан Арсентійович Сусь - спеціаліст в галузі педагогіки та нових методів викладання фізики в середній та вищій школах; професор Віктор Михайлович Калита - відомий своїми роботами з теорії магнітних кристалів з сильним внеском спін-орбітальної взаємодії, яка робить їх властивості дуже нестандартними та специфічними, а також статистичних методів в теоретичній фізиці.

      На кафедрі працює великий загін досвідчених доцентів, які є спеціалістами в різних областях загальної і теоретичної фізики і які своїм натхненням, творчим ставленням до роботи, любов'ю до студентів допомагають їм опановувати складний, але прекрасний світ фізики.

      Це Валентин Петрович Бригінець (оптика твердого тіла), Олександр Михайлович Бродин (молекулярна фізика), Ольга Олександрівна Гусєва (оптика напівпровідників), Ігор Валентинович Лінчевський (магнітооптика), Олександр Михайлович Пальті (термодинаміка), Лілія Петрівна Пономаренко (історія фізики), Ігор Миколайович Репалов (магнітооптика, методи дістанційного навчання), Іван Федорович Скицько (фізика напівпровідників), Марина Іванівна Цибалова (оптика), Павло Олександрович Троценко (магнітні властивості кристалів), Ірина Олександрівна Юрченко (напівпровідникове матеріалознавство), Наталія Олександрівна Якуніна (оптичні властивості твердих тіл).

      На кафедрі працює загін молодих викладачів, які обіцяють вирости у чудових лекторів, але тепер, в основному, проводять практичні заняття та лабораторні роботи, готуючи кандидатські дисертації. Серед них Ірина Іванова, Олена Климук, Євгенія Корнієнко , Вячеслав Федотов.

      Успішна робота кафедри спирається на великий учбово-допоміжний персонал, що розподілений між двома учбовими лабораторіями (завідувачі - Олександр Петрович Довженко та Михайло Михайлович Джумеля) та лабораторією кріогенної техніки (завідувач - Віталій Федорович Пеклун). Співробітники цих підрозділів забезпечують безперебійну роботу фізичного практикуму кафедри, налагоджують апаратуру, готують нові комплекси лабораторних робіт і, що головне, знаходяться у лабораторіях під час виконання студентами своїх лабораторних вимірювань, щоб ті глибше і скоріше оволоділи необхідними для їх майбутньої спеціалізації знаннями та навичками.

      Колектив кафедри сумлінно працює над удосконаленням свого методичного рівня, щороку один - два викладачі підвищують свою кваліфікацію в інститутах НАН України, виконують певний обсяг наукових та науково-методичних робіт. Працюючи в галузі однієї з найважливіших природничих наук, яка відноситься до групи когнітивних, викладачі та співробітники кафедри загальної та теоретичної фізики фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ" роблять все мождиве, щоб молоді люди, які опановують інженерний фах в тій або іншій галузі науки, техніки або промисловості, знали і вміли якомога більше, щоб їх майбутня робота служила добробуту і процвітанню рідної України.

Наші координати: НТУУ "КПІ", корпус №7, 2-й поверх (подивитись карту)