Корнієнко Євгенія Геннадієвна

      Старший викладач, кандидат фізико-математичних наук.

     Викладає з 2006 року, аспірантка з 2005 року.

      Працювала зі студентами ФІОТ, РТФ, ФПМ та інш. Зараз працює у ВІТІ.

     Наукові публікації:

  1. Gomonay H. V., Kornienko E. G., Loktev V. M. Magnetoelastic coupling as a source of shape dependence of AFMR spectra // Ukr. J. Phys. 2005. V. 50, #8, p.816-822
  2. Корнієнко Є.Г., Гомонай О.В., Локтєв В.М. Дослідження впливу форми кристала компенсованого АФМ типу "легка площина" на спектр АФМР // Вісник Львів. Ун-ту. Серія фізична. 2007. №40. С. 3-7