Академік НАН України
ЛОКТЄВ Вадим Михайлович

      Телефони: 234-0651 (Президія НАН України); 241-7649 (НТУУ "КПІ").

      Посада: академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України; завідувач відділу нелінійної фізики конденсованого стану Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України; завідувач кафедри загальної і теоретичної фізики НТУУ "КПІ".

Загальні відомості

      В.М. Локтєв народився 3 травня 1945 року в м. Києві у сім'ї службовців. У 1968 році закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і вступив до аспірантури Інституту теоретичної фізики АН УРСР (нині ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України), в якому безперервно працює з 1967 року і в якому пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу. Кадидатську дисертацію захистив у 1971 році, докторську у 1983 році. Професор з 1997 року. У 1997 році В.М. Локтєва обрано членом-кореспондентом, а у 2003 році дійсним членом НАН України. У 2005 році нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ст., у 2006 році - Почесною Грамотою Президії Верховної ради України.

      В.М. Локтєв є автором і співавтором понад 250 наукових праць, серед яких 4 монографії та більше 15 оглядів.

      Як науковий організатор В.М. Локтєв є членом Міжнародної консультативної ради журналу "Фізика низьких температур", членом редколегій журналів "Доповіді НАН України" та "Вісник НАН України", головою секції "Теорія твердого тіла" Міжвідомчої наукової ради з проблеми "Фізика твердого тіла", заступником голови Наукової ради з фізики Міністерства освіти і науки України. У 1997-2004 роках В.М. Локтєв був головою Міжвідомчої наукової ради "Високотемпературна надпровідність", у 1997-2003 роках організатором і постійним головуючим на наукових сесіях ВФА НАН України, а у 2004 році обраний академіком-секретарем ВФА, членом Президії НАН України.

      Протягом 15 років, з 1982 року, викладав на фізичному і радіофізичному факультетах Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, а у 1997 році обраний (на засадах сумісництва) завідувачем кафедри загальної і теоретичної фізики ФМФ НТУУ "КПІ", де читає спецкурси з сучасних проблем фізики. Протягом останніх 10-12 років В.М. Локтєв неодноразово входив до Організаційних і Програмних комітетів міжнародних конференцій з фізики ВТНП, фізики магнітних явищ, теорії твердого тіла.

      В.М. Локтєв лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1977 та 1990 рр.), премій ім. К.Д. Синельникова (1985 р.) та ім. М.М. Боголюбова (2006 р.) НАН України, у 2000 р. йому присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2001 р. Європейська академія наук, мистецтв і літератури (Париж) обрала В.М. Локтєва своїм дійсним членом.

      Під його керівництвом захищені 9 кандидатських дисертацій, серед його учнів лауреати премії НАН України та премії Президента України для молодих учених.

Основні наукові результати

      Будучи одним з найавторитетніших представників всесвітньо відомої теоретичної школи академіка НАН України О.С. Давидова, В.М. Локтєв сформувався під впливом свого вчителя і став знаним фахівцем в теорії твердого тіла, а саме: оптики, фізики магнітних явищ, теорії невпорядкованих середовищ, надпровідності.

      Як автору і співавтору йому належить:

      Майже всі передбачені явища знайшли підтвердження в експериментах, виконаних як в Україні, так і за її межами, інші будуть перевірятися. Підсумовуючи, можна стверджувати, що теоретичні дослідження В.М. Локтєва або суттєво просунули, або розв'язали ряд важливих проблем фізики твердого тіла, внесли в них нове, більш глибоке, розуміння. Результати В.М. Локтєва увійшли в монографічну і учбову літературу, цитуються і використовуються іншими авторами.

      На кінець 2009р. цитат-індекс В.М. Локтєва склав біля 2000, індекс Хирша - 20.

     

Виступи в пресі

Есть ли будущее у науки Украины?

Всегда ли и любой ли плюрализм благо?

Чи зробить влада кроки назустріч науковцям?

Ілля Ліфшиць - основоположник фізики реальниз кристалів

Про напрями, що визначають розвиток фізики у ХХІ сторіччі

Якою вбачається роль громадської наукової організації в нашому суспільстві

УКРАЇНСЬКА НАУКА У 2025 році

"НЕНАУКОВІ" ПОРАДИ СТАРОГО НАУКОВЦЯ

НАНОЕКСПРЕС НАБИРАЄ ХІД. ВСТИГНУТИ Б НА НЬОГО...

Науково-популярна література

Великий вчений академік Л.Д. Ландау: життя і діяльність

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА: ЯКА ВОНА

ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА - НАУКА ФУНДАМЕНТАЛЬНА... І ПРИКЛАДНА

На порозі нанотехнологічної революції

В.М.Локтєв, Ю.Г.Погорєлов. Допанти і домішки у високотемпературних надпровідниках

Бібліографія вчених України. Вадим Михайлович Локтєв