Пальті Олександр Михайлович

      Доцент кафедри загальної і теоретичної фізики ФМФ. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник з фізики ВТНП. На кафедрі - з 2004р. Підготував і прочитав для студентів ФМФ і ІСЗЗІ курси: оптики і атомної фізики, механіки і теорії відносності, термодинаміки і статистичної фізики, загальної фізики з поширеним викладанням теорії напівпровідників. Закінчив фізичний факультет Новосибірського державного університету за фахом фізика, за спеціалізацією теплофізика (1970р.) та Київський державний університет, за спеціалізацією фізика ВТНП (1994р.). Відмічений знаком "Винахідник СРСР". Автор 49 статей, 28 винаходів, 7 посібників.

Основні результати прикладного спрямування:

      Запропонував тепловий індикатор межі розподілу рідкий шлак - метал, що є основою системи регулювання рухливого кристалізатора при електрошлаковім переплаві. Запроваджено на заводі хімічного машинобудування (м. Суми), металургійному заводі "Серп и Молот" (м. Москва) та ін. Авт. свід. №№ 729999 (1979), 845480 (1980).

      Запропонував тепловий прилад для медичної діагностики піелонефріту. Авт. свід. № 1171674 (1984). Прилад пройшов клінічні випробування з позитивним результатом.

      Розробив і виконав експерименти, що підтвердили анізотропну природу гігантського термоелектричного відгуку надпровідних плівок.

      Запропонував нову схему регулювання процесу електрошлакового зварювання (захищено авт. свід. № 1483776 (1987)), що дозволяє у декілька разів збільшити швидкість зварювання при збереженні якісних показників зварного з'єднання.

Деякі публікації:

  1. Снарский А.А., Пальти А.М. О термоэлектричестве, анизотропных термоэлементах и... английской королеве // Квант, №1-2 (1996).
  2. Снарский А., Слипченко К., Пальти А. Электрические узоры // Квант, №2, (2009).
  3. Gerashchenko O.A., Kamenskiy Yu.M., Palti A.M. Formation and travel of metal droplets in the course of electroslag remelting // Fluid-Mechanics, vol.11, no.3; 1982, p.131-135. Запропоновано механізм переносу теплоти, що обумовлює якісний метал злитку при оптимальних енерговитратах.
  4. Palti A., Svetchnikov V., Pan V., Snarskii A. Origin of giant thermopower in YBCO film // J.Appl.Phys., 77(6), P.2814 (1995).
  5. Пальти А.М. Об одном автомодельном решении уравнений движения вязкой жидкости //Прикладна гідромеханіка. 2001. т.3(75), №1. Отримано точний розв'язок задачі про затоплену в'язку струю, що розширюється.
  6. Козлов О.М., Пальті О.М. Вплив на єдиність розв'язку зворотної задачі відновлення сигналу симетрії ядра інтегрального оператора // Збірник праць ВІТІ НТУУ "КПІ", 2012, №1.

Деякі методичні посібники і задачники:

  1. Пальти А.М., Цыбалова М.И. Общая физика. Учеб. - методич. пособие. Киев: НТУУ "КПИ". 2009. 92с.
  2. Бригинець В.П., Пальті О.М., Снарський А.О. Основні формули фізики. Навчальне видання для учнів шкіл та абітурієнтів. Київ, НТУУ "КПІ", 36с. (2005).