Пономаренко Лілія Петрівна

      Доцент, кандидат фізико-математичних наук

     На кафедрі загальної та теоретичної фізики КПІ працює з 1984 р. Викладає курс "Загальна фізика" на ФЕЛ, спецкурс "Проблеми сучасної фізики: Історія розвитку основних фізичних уявлень" на ФМФ.

      У 1984 р. - закінчила фізичний факультет Київського державний університет ім. Т.Г.Шевченка

      У 1997 р. - одержала наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук

      У 2006 р. - одержала звання доцента по кафедрі загальної та теоретичної фізики

     Член Українського Товариства істориків науки, Європейського товариства істориків науки, Міжнародного Комітету з історії науки та техніки

     Наукові інтереси:

     Загальні питання історії науки та техніки

     Історія становлення та розвитку сучасної фізики

     Розвиток фізики в Україні в світовому контексті

     Формування та розвиток наукових шкіл у фізиці

     Авторка понад 30 наукових та науково-методичних праць

     Організатор щорічних науково-практичних конференцій "Історія розвитку науки, техніки та освіти"

     Деякі публікації:

  1. Идеи В.Гейзенберга как основа нового понимания законов микромира. // Нариси з історії природознавства і техніки. - 2002. - К. - Вип. 44. - С.44 - 51.
  2. Витоки формування квантової механіки: становлення спектроскопії. Історія української науки на межі тисячоліть. - К. - 2005. - Вип. 20. - С.157 - 162.
  3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. Історія розвитку основних фізичних уявлень: (друге видання). К., ВПІ ВПК "Політехніка", 2005, 48 с.
  4. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з квантової механіки Автоелектронна емісія. К., ВПІ ВПК "Політехніка". - 2006,28с.
  5. Поради щодо написання кандидатських та докторських дисертацій з історії фізики (спеціальності: 07.00.07 - історія науки, 01. 06. 01-історія фізико-математичних наук). - К. "Типографія Київ.універ.економіки та технолог. транспорту", 2006, 32 с.
  6. Пріоритетні дослідження в галузі низькотемпературної спектроскопії молекулярних кристалів.// Історія української науки на межі тисячоліть. - К. - 2007. - Вип. 28. - С.189 - 194.
  7. Design of scientific creativity forms on the example of scientific schools. Book of Abstracts ICOHTEC 2007, August 14th-18th , Copenhagen, Denmark.
  8. Development of the Quasi - Particle Concept in the 1930s - 1940s. Book of Abstracts 3 rd International Conference of the European Society for the History of Science, Vienna, September 10-12, 2008. - P. 206 - 207.
  9. До 110 - річчя Київського Політехнічного Інститута. Матеріали I - VI щорічних молодіжних науково-практичних конференций "Історія розвитку науки, техніки та освіти" (НТУУ "КПІ", 2002 - 2008). - К. 2008. - с.85.

     Електронна адреса: ucava@ukr.net