Скіцько Іван Федорович

      Доцент кафедри загальної та теоретичної фізики, кандидат фізико - математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків, доцент.

Освіта:

      В 1972 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю оптичні прилади і спектроскопія.

      В 1975 р. закінчив аспірантуру Чернівецького державного університету з кафедри напівпровідників та напівпровідникових матеріалів.

      Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків. Дисертацію захистив в 1975 р.

      Вчене звання доцента з кафедри фізики присвоєно рішенням Вищої атестаційної комісії СРСР в 1987 р.

Науково - педагогічна діяльність

      З 1975 по 1977р. науковий співробітник Інституту напівпровідників НАН України.

      З 1977 р. по 2000 р. асистент, старший викладач, доцент Київського військового інституту управління і зв'язку .

      З 2000 р. доцент кафедри загальної та теоретичної фізики НТУУ "КПІ".

      На даний час викладач фізики в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ "КПІ" та Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ".

      Автор 40 наукових та навчально - методичних публікацій.

Публікації за останні роки:

  1. Скіцько І. Ф. Електромагнетизм. Навчально - методичний посібник для самостійної роботі з фізики. Частина I / І. Ф. Скіцько, В. І. Скіцько. К: ІСЗЗІ, 2009 - 277с.
  2. Скіцько І. Ф. Загальна фізика та основи зонної теорії твердих тіл. Навчально - методичний посібник для самостійної роботи. Частина II/І.Ф.Скіцько, О.І.Скіцько. К: ІСЗЗІ, 2010 - 397с.
  3. Скіцько І. Ф. Основи зонної теорії твердих тіл. Елементи фізики напівпровідників. Фізичні явища в р - n - переході./ Скіцько І. Ф. - К.: КВІУЗ, 2000. - 93с. ( Методичний посібник до практичних занять з фізики ).

Хобі:  Люблю розв'язувати складні та цікаві задачі з фізики, граю у волейбол.

     Моя контактна адреса: fizika.kpi@gmail.com