Снарський Андрій Олександрович

      професор кафедри загальної і теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, член Українського фізичного суспільства, Академік міжнародної термоелектричної академії

      Народився в Львові 26 червня 1949 р.

      У 1972 р. закінчив фізичний факультет Чернівецького університету.

      У 1976 р. отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук

      У 1991 ступінь доктора фізико-математичних наук

      У 1992 звання професора по кафедрі загальної і теоретичної фізики НТУУ "КПІ".

      З 1975 р. працює в КПІ, на кафедрі загальної фізики, в даний час кафедрі загальної і теоретичної фізики.

Основні наукові інтереси:

      термоелектрика, термоелектрично анізотропні і неоднорідні середовища, вихрові термоелектричні струми і їх застосування

      теорія протікання, кінетичні процеси в макроскопічно неоднорідних, анізотропних і нелінійних середовищах, феромагнітні композити з гістерезисом

      теорія детермінованого хаосу і теорія фракталів

      неруйнівний контроль і технічна діагностика магістральних газо- і нафтопроводів

      Автор двох монографій і більше 100 наукових публікацій в реферіруємих журналах.

Монографії

 1. В.Г.Грінченко, В.Т.Маципура, А.А.Снарський "Введення в нелінійну динаміку. Хаос і фрактали", Київ, Наукова Думання, 2006 р.
 2. В.Г.Грінченко, В.Т.Маципура, А.А.Снарський "Введення в нелінійну динаміку. Хаос і фрактали" 2-е вид., Москва, УРСС, 2007.
 3. А.А.Снарський, І.В.Безсуднов, В.А.Севрюков "Процеси перенесення в макроскопічно неоднорiдних середовищах", Москва, УРСС, 2007.
 4. Розділ в довіднику: Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano-structured Materials. Ed. by D. M. Rowe. 2006, CRC Press: New York, London, Tokyo, 2006. 930 р., A. Snarskii, L.p. Bulat. Anisotropic Thermoelements.Chapter 45.
 5. Укладач монографії А.Г.Самойловіч "Термоелектрічни і термомагнітні методи перетворення енергії", Москва, УРСС 2007, 224 с. (укладачі Л.Н.Віхор, Е.А.Охрем, А.А.Снарський)

Вибрані публікації:

 1. Morozovsky A.E., Snarskii A.A. Int.J.Elec. 1973. V.5. P.925.
 2. A. A. Snarskii , M. I. Zhenirovskii, I. V. Bezsudnov. Limiting Values of the Quality Factor of Thermoelectric Composites, Semiconductors, 2008, Vol. 42, No. 1, pp. 80-85.
 3. Snarskii A.,Palti A.M., Asheulov A. Anisotropical Thermoelements (Review), Physics and Technique Semiconductors (FTP). 1997. V.31. P.1281-1298.
 4. А.А.Snarskii, I.V.Bezsudnov. Thermoelectric Properties of Macroscopically Inhomogeneous Composites. Journal of Thermoelectricity №3, 2005 P.7-23.
 5. Snarskii A., Zhenirovskyy M. Phys.B. 2002. V.322/ P.84-91.
 6. Snarskii A.A., Adzhigai G.V., Bezsudnov I.V. ON THE INHERENT FIGURE ОF MERIT OF THERMOELECTRIC COMPOSITES Thermoelectricity 2005. V.4. P.76-83. or Snarskii A.A., Adzhigai G.V., Bezsudnov I.V. // Arxiv cond-mat. 2006. 0609447.
 7. Snarskii A.A., Morozovsky A.E. Int.J.Electronics. 1995. V.78. P.135-137.
 8. Snarskii A.A., Morozovsky A.E., Kolek A., Kusy A. Phys.Rev.E. 1996. V.53. P.5596-5605.
 9. Snarskii A.., Shamonin M., Zhenirovskyy M. JETP. 2003. V.123. P.79-91.
 10. Snarskii A.., Shamonin M., Zhenirovskyy M.., Trautner R. JTP. 2005. V.75. P.14-21.
 11. Dykhne A. M, Snarskii A. A, Zhenirovskii M. I./Physics-Uspekhi. 2004. V.47. P.821-826.
 12. S. Lukyanets, A. Snarskii, M. Shamonin, V. Bakaev. Calculation of magnetic leakage field from a surface defect in a linear ferromagnetic material: an analytical approach. NDT&E International 36 (2003) 51-55.
 13. A. Dziedzic, A. A. Snarskii, and S. I. Buda. Nonlinear Properties of Two-Phase Composite Films with a Fractal Structure. Technical Physics, Vol. 45, No. 3, 2000, pp. 334-338. Translated from Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, Vol. 70, No. 3, 2000, pp. 48-51.
 14. Shamonin M., Snarskii A., Zhenirovskyy M. Effective magnetic permeability of ferromagnetic composites. Theoretical description and comparison with experimentNDT&E Internetional. 2004. V.37. P.35-40.

Електронні копії деяких публікацій

ОТ АКУСТИКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА ДО ЛОКАЛИЗАЦИИ АНДЕРСОНА

O ЗАКОНЕ ВИДЕМАНА-ФРАНЦА В ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТАХ

Влияние разупорядоченности на проводимость двухфазно сильно неоднородных высоко наполненных композитов

Генерация третьей гармоники в сильно анизотропных средах вблизи порога протекания

О предельных значениях добротности термоэлектрических композитов

Эффективные свойства микроскопически неоднородных ферромагнитных композитов. Теория и численный эксперимент.

О проводимости двумерных поликристаллических сред в магнитном поле

Перколяционные эффекты в термоэлектрических неупорядоченных двухфазных средах

Эффективная магнитная проницаемость волокнистого двухфазного ферромагнитного композита

Магнитная проницаемость и остаточная намагниченность двухфазной случайно неоднородной среды

О точных значениях индексов проводимости в двумерном случае

Анизотропные термоэлементы. Обзор.